RMA procedure LG

 

Garantietermijn monitoren:

Consumenten LED TV: 2 jaar

Hotel LED TV: 3 jaar

Videowall / Digital Signage Monitor: 3 jaar

LED monitor: 3 jaar

 

Voor bovengenoemde monitor type geldt een In-Home Service.

Dit houdt in dat er service op locatie verleend wordt. Het is belangrijk dat het toestel goed toegankelijke is.

 

Aanmelden van Service:

Voor het aanmelden van Service verzoeken wij u dit  aanvraag formulier in te vullen

en op te sturen naar b2b.lgbenelux@lge.com

 

 

LG service center :

0900-5432222

 

Dead on Arrival (DOA):
 

Voor het aanmelden van een DOA dient het LG DOA formulier ingevuld worden,

deze dient per e-mail verzonden worden naar rma.lgbenelux@lge.com

Daarbij de benodigde foto's van het toestel en de doos.

 

LG behoudt zich het recht voor om een retourgenomen product alsnog te weigeren indien tijdens

fysieke inspectie blijkt dat niet aan de DOA-voorwaarden is voldaan. Onvolledige aanvragen

kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

Schade Procedures:

Schade en/of beschadigingen aan een product en/of de verpakking vallen niet onder de DOA voorwaarden van LG en kunnen niet als zodanig worden aangemeld. In voorkomende gevallen is de schadeprocedure, zoals hieronder beschreven, van toepassing.

 

Transportschade:
Hieronder wordt schade verstaan die is ontstaan tijdens het transportproces, waarbij zichtbaar
beschadigingen aan de verpakking zijn ontstaan.

Transportschade dient uiterlijk binnen 48 uur te worden gemeld.

Op de afleverbon dient een aantekening te zijn gemaakt dat u schade heeft geconstateerd.


Indien binnen 48 uur geen melding van transportschade wordt gemaakt, veronderstellen wij dat de
ontvanger de producten in goede staat heeft ontvangen.

 

Productschade:

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee schadegevallen:

 

Productschade met schade aan de verpakking:

In geval van zichtbare beschadigingen aan de verpakking, zijn de onder Transportschade

beschreven voorwaarden van toepassing.

 

Productschade zonder schade aan de verpakking:

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat zich tijdens het productieproces

onvolkomenheden hebben voorgedaan en dat een product met lichte beschadigingen

(bijvoorbeeld krassen) in de verpakking terecht is gekomen. In dergelijke gevallen zal LG Service

het product omruilen of crediteren. Onder lichte beschadigingen worden bijvoorbeeld krassen,

kleine deukjes e.d. verstaan. Breuken of val- of stootschade vallen hier niet onder (ook niet indien de verpakking geen sporen van schade vertoont).

Your Visual Distributor