Privacy verklaring Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.)

Mei 2018

Uw privacy is belangrijk voor ons bij Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.). We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om je account te beheren, onze producten aan u te leveren en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.) , gevestigd aan de Louis Armstrongweg 50, 1311 RK in Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.)
Louis Armstrongweg 50
1311 RK Almere

Website: https://www.keren.nl

De heer M.J. van der Weerd is de Functionaris Gegevensbescherming van Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.). U kunt contact opnemen via e-mail (privacy@keren.nl).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.) verwerkt uw persoonsgegevens doordat uw bedrijf gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Om reseller te worden bij Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.) moet onderstaand formulier digitaal worden ingevuld en worden verzonden. Na verificatie van de ingevoerde gegevens ontvangt u van ons een persoonlijke toegangscode om in te kunnen loggen op uw dealerpagina. Let wel op, Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.) levert alleen rechtstreeks aan bedrijven voor wederverkoop en welke actief zijn op de AV, IT, KV en de Educatieve markt.

https://www.keren.nl/over-ons/reseller-aanvraag/

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

* Bedrijf adresgegevens
​* Telefoonnummer (bedrijf en direct contactpersoon
* E-mailadres (bedrijf en direct contactpersoon)
* Contactpersoon voor- en achternaam
* Contactpersoon geslacht
* Functie contactpersoon
* Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
* Gegevens over uw activiteiten op onze website (Google Analytics) - Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
​* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
* U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
* Om goederen en diensten bij u af te leveren
* Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.) analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.) bewaart de bedrijfsgegevens en/of contact gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

* Inactieve klantaccounts met bijhorende contactpersoonsinformatie verwijderen wij na 7 jaar
* Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met factuur-, betaal- en ordergegevens 7 jaar bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden
Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.) verkoopt uw bedrijfs- en contactgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerking en opslag bedrijfs- en persoonsgegevens
Uw bedrijfs- en persoonsgegevens worden opgeslagen op webservers in de Europese Unie. Daarnaast worden hier dagelijks back-ups van gemaakt. De gegevens worden verwerkt door ons personeel op ons kantoor in Almere, Nederland.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.) gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.). U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@keren.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@keren.nl

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking
Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.) verzamelt en verwerkt bedrijfs- en persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslag is van toepassing:

* Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn bedrijfs- en contactgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Wanneer de bewerking berust op toestemming, heeft u ten allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zal Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.) de betreffende verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens beëindigen.

Vragen en klachten
Indien u vragen heeft over de wijze waarop we uw bedrijfs- en persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. (de heer M.J. van der Weerd)

Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verantwoordelijke
Kerèn Presentatie Systemen (Kerèn B.V.)
Louis Armstrongweg 50
1311 RK Almere

KvK-nummer: 34108921
BTW-identificatienummer: NL807599657B01

Telefoonnummer: 036-5350063

E-mail: privacy@keren.nl

Your Visual Distributor